Skočiť na obsah

ŠTUDUJ  LETECTVO

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných školách a vysokých školách so zameraním na leteckú dopravu je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, vybraných stredných odborných škôl vyučujúcich dopravné odbory a spoločností pôsobiacich v leteckej doprave. Podujatie sa uskutočnilo

2. júna 2023  

v Košiciach

v Univerzitnom vedeckom parku Technicom

Boženy Němcovej 5

od 9.00 h do 12.00 h

Návštevníkom boli predstavené odbory vzdelávania v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných školách a vysokých školách. Súčasťou programu bolo predstavenie zaujímavých povolaní v leteckej doprave, ukážky leteckej techniky, komentovaná prehliadka priestorov Univerzitného vedeckého parku Technicom, možnosť vyskúšať riadenie lietadla pomocou simulátora, možnosť zoznámiť sa so spoločnosťou venujúcou sa leteckým záchranným prácam, zamestnancami Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR („vládnej letky“), získať zaujímavé informácie od posádok lietadiel, zapojiť sa do dopravných kvízov a súťaží.

                                              

Žiakom sme ponúkli najmä

pomoc s výberom štúdia a povolania

informácie o bezpečnosti v leteckej doprave

predstavenie povolaní v leteckej doprave