Skočiť na obsah

Cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných stredných odborných škôl, univerzít, spoločností pôsobiacich v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu je zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu.

Podujatie sa uskutočnilo

8. 2. 2023 a 9. 2. 2023

v Bratislave

v Osobnom prístave na Fajnorovom nábreží,

v priestoroch troch plavidiel

v čase

9.00 h – 15.00 h

Návštevníkom boli predstavené odbory vzdelávania v oblasti vodnej dopravy a cestovného ruchu, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách a vysokých školách. Súčasťou sprievodného programu boli informácie o povolaní vo vodnej doprave a v cestovnom ruchu, prehliadka priestorov výletných plavidiel (na ktorých sa podujatie konalo), dopravné kvízy a súťaže.

Vstup bol bezplatný.

Žiakom sme ponúkli najmä

pomoc s výberom štúdia a povolania

predstavenie povolaní vo vodnej doprave a v cestovnom ruchu

informácie o bezpečnosti na plavidlách