Skočiť na obsah

Víkendové kariérne poradenstvo

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Múzeom dopravy Bratislava,  so spoločnosťami Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ako aj s vybranými strednými odbornými školami organizovali pre rodičov s deťmi, starých rodičov a ich vnúčatá, učiteľov, výchovných poradcov a žiakov základných škôl víkendové kariérne poradenstvo pod názvom

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU!

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave (Šancová 1) v dňoch 1. -  2. októbra 2016 v čase od 10.00 h do 16.00 h s bohatým programom v podobe ukážok výkonu povolaní  v železničnej doprave, návštev priestorov rušňa či zažitia pocitu pri prevrátení alebo náraze vozidla pri dopravnej nehode. Partnerská spoločnosť Siemens zabezpečila možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. 

Na podujatí boli prezentované aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Deťom i dospelým odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s ponukou voľných pracovných pozícií v železničných spoločnostiach. Návštevníci si mohli zároveň prezrieť celú expozíciu Múzea dopravy obohatenú o železničné modely, výstavu fotografií so železničnou tematikou a videoprojekcie. Vstup na podujatie bol bezplatný.

Cieľom organizátorov bolo podnietiť záujem detí a rodičov o štúdium a prácu v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Tel. č.: 02/ 5949 4252

E-mail: jarmila.kukumberg@mindop.sk