Skočiť na obsah

Za účelom propagácie odborného vzdelávania sa v dňoch 29. a 30.04. 2014 uskutoční celoslovenská prezentačná výstava stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014, ktorej spoluorganizátorom je  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na posilnenie a podporu vzťahu žiakov k odboru štúdia, vyhľadania talentovaných žiakov a ich motivácie k samostatnému tvorivému mysleniu vyhlasuje súťaže:

dňom 30.01.2014  „TOP turistická destinácia regiónu“ - prihlášky (.zip), štatút (.pdf)

dňom 10.02.2014 „Maják pre dopravu“ - prihlášky (.zip), štatút (.pdf)