Skočiť na obsah

Strechár 2015

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

Cech strechárov Slovenska tradične organizuje Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou.

Dvojdňová súťaž sa konala v dňoch 25. a 26. marca 2015 v rámci sprievodného programu odborného stavebného veľtrhu CONECO 2015 na výstavisku INCHEBA Bratislava – Petržalka.

V tomto roku súťažilo na výstave CONECO 2015 šesť dvojčlenných družstiev

1/ Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

2/ Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina-Bôrik

3/ Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

4/ Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš

5/ Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

6/ Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy   

                                 

Úlohou súťažiacich bolo zhotoviť maketu strechy s komínom podľa dokumentácie, namontovať lemovacie lišty dodané firmou K&J&G a kovovú strešnú krytinu Panel Retro od firmy Blachotrapez.

Súťažná úloha bola vybraná a prispôsobená tak, aby ju súťažné družstvá mohli v časovom limite dokončiť. Na stredných odborných školách totiž opätovne dochádza k poklesu žiakov v strechárskych odboroch a školy majú problém pri zostavovaní súťažných družstiev. (Na piatich zúčastnených slovenských školách majú v odbore tesár, strechár a klampiar vo všetkých troch ročníkoch len 112 žiakov!)

Náklady na dopravu súťažného družstva a pedagogického dozoru, ako aj na poistenie účastníkov, si vysielajúce školy hradili samé. Cech strechárov Slovenska uhradil ubytovanie, stravovanie účastníkov a ostatné súvisiace náklady.

Výsledky 17. ročníka Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou:

1.    miesto - Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

József  LÖRINCZ

Patrik AJPEK

Majster odborného výcviku: Peter ŠTEFANÍK

 

2.    miesto - Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy

Ondřej HALAS

Ivo PUTNA

Majster odborného výcviku: Ing. František TESAŘ

 

3.   miesto - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Edmund RAFFESBER

Matej PROCHÁZKA

Majster odborného výcviku: Zdenko BOROVSKÝ

 

Zúčastnené družstvá predviedli veľmi pekné a vyrovnané výkony. Suverénne najlepšiu prácu však odviedlo víťazné družstvo, ktorého práca od začiatku súťaže zaujala a bola suverénne najlepšia.

 

Ceny do súťaže venovali:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – nákupné poukážky v hodnote 100 € pre oboch členov víťazného družstva
a Blachotrapez s.r.o., Tvrdošín – pre súťažiacich umiestnených na prvých troch miestach

- každý súťažiaci a majster odborného výcviku dostal sadu propagačných predmetov od partnerských členov CSS – firiem Blachotrapez, BRAMAC a Tondach.

 

Odbornými garantmi majstrovstiev boli Ing. Eduard Jamrich - Predseda CSS, Ing. Vladimír Regec – 1. Podpredseda CSS a Ľubomír Dobrík – Podpredseda CSS.

Technickú realizáciu prevzali na svoje plecia firmy K&J&G a.s, Čachtice; Blachotrapez s.r.o., Tvrdošín; TOR s.r.o. Ing. Eduard Jamrich, Bratislava; Jaroslav KVAŠŠAY s.r.o, Malacky a PROBET Bohumil Pokštefl st., Bratislava.

Celý priebeh súťaže sa stretol so záujmom širokej verejnosti.

Slávnostné vyhlásenie víťazov Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo za účasti Ing. Aleny Ohradzanskej a Ing. Vladimíra Jágerského z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Ľubomíra Kopeckého, manažéra výstavy CONECO a predstaviteľov Cechu strechárov Slovenska, ktorí sa prihovorili súťažiacim a ocenili ich fortieľ.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, garantom, realizátorom a sponzorom podujatia za ich osobný prínos pre úspešný priebeh súťaže ako aj spoluorganizátorovi INCHEBA a.s., bez ktorého by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť.

Rovnako patrí poďakovanie všetkým súťažiacim, ich majstrom a vedeniam vysielajúcich škôl, za odbornú i materiálnu prípravu súťažných družstiev.

Spracovala:

Ing. Jana Hodúrová

Cech strechárov Slovenska