Skočiť na obsah

Gastro štafeta

Stredná odborná škola obchodu a služieb na Mojmírovej ulici v Piešťanoch v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi a Zuckmann Villou v Piešťanoch organizovali 21. mája 2019 súťaž zručnosti žiakov učebných odborov v oblasti gastronómie s názvom Gastro štafeta. Družstvá tvorili dvojice žiakov študujúcich odbory cukrár, kuchár a čašník/servírka. Ich úlohou bolo kvalitne zvládnuť súťažné úlohy v čo najkratšom čase. Žiaci museli dokazovať aj svoju obratnosť a fyzickú zdatnosť. Tieto schopnosti  sú v profesiách, na ktoré sa pripravujú, nevyhnutné. Súťaž mala veľký úspech, škola ju plánuje organizovať aj v školskom roku 2019/2020. 

Gastro štafeta 2019