Skočiť na obsah

Stredná odborná škola technická,  Volgogradská 1, Prešov

 

Súťaž zručností Mladý remeselník 2019

 

 

V školskom roku 2019/2020 sa na súťaži Mladý remeselník zúčastnilo 8 stredných odborných škôl, z toho jedna škola ako hosť z Poľska, bez nároku na poradie.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. Prvá časť bola písomná, kde žiaci vypracovali test z odborných vedomostí. V druhej, praktickej časti, súťažiaci realizovali rovnaké zadanie s využitím svojich odborných zručností.

Na samotný priebeh a vyhodnotenie súťaže dohliadala odborná hodnotiaca komisia.

Víťazmi v odbore murár sa stali Dávid Olejník a Filip Maurer zo Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. Na druhom mieste sa umiestnili Martin Šimovček a Samuel Hazucha zo Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Tretí v poradí skončili Kristián Bilý a Branislav Bilý zo Spojenej školy v Bardejove.

Mladý remeselník 2019