Skočiť na obsah

Súťaž pre žiakov stredných škôl

 

Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline vyhlásila 14. marca 2022 pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala súťaž Objav PEDAS Študuj dopravu Zelená doprava.

Súťaž bola zameraná na ekologickú dopravu a zapojiť sa mohli žiaci stredných škôl v Slovenskej republike. Bližšie informácie nájdete v štatúte súťaže.

Odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov Žilinskej univerzity v Žiline a Ministerstva dopravy a výstavby SR hodnotila 26 súťažných projektov. Ocenenie získali nasledujúce stredné odborné školy:

  1. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov
  2. miesto: Stredná priemyselná škola dopravná, Zvolen
  3. miesto: Súkromná stredná odborná škola DSA, Trnava
  4. miesto: Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
  5. miesto: Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

V súťaži žiaci preukázali kreativitu, tvorivosť, nápaditosť a schopnosť pracovať s novými technológiami. Výherné súťažné tímy získali pochvalu ministra dopravy a výstavby SR a zaujímavé zážitkové ceny.