Skočiť na obsah

19. Majstrovstvá Slovenska maliarskeho remesla žiakov odborných škôl CONECO 2023

            Súčasťou veľtrhu CONECO 2023 bol aj sprievodný program Súťaž maliarov pre žiakov stredných odborných škôl vyučujúcich remeslo maliar. Pozvanie prijali štyri školy, a to:

  • Stredná odborná škola technológií a remesiel z Bratislavy,
  • Stredná odborná škola drevárska a stavebná z Krásnej nad Kysucou,
  • Stredná odborná škola stavebná z Nových Zámkov,
  • Stredná odborná škola technická z Košíc.

Počas dvoch dní (22. 3. a 23. 3.) mali súťažiaci zvládnuť teoretickú časť – vedomostný test a praktickú časť, tri zadania, ktoré pozostávali z vytvorenia loga (školy alebo sponzora spoločností), prípadne štátneho znaku, voľnej tvorby a jednoduchej dekoratívnej tvorby.

Súťažné družstvá škôl mali na prípravu a tréning zadaní necelé tri mesiace, pričom sa do príprav aktívne zapojili aj partnerské spoločnosti, ktoré im zabezpečili potrebný materiál (na prípravy aj na samotnú súťaž). Každá škola dostala prideleného sponzora – partnera. Školy podporili Baumit, Caparol, SüdWest a Chemolak. Maliarske náradie a ochranné pomôcky zabezpečila spoločnosť Schuller Eh’klar.

Počas dvoch dní súťažné tímy predviedli pekné výkony, za ktorými bola aj svedomitá príprava s majstrami odborného výcviku.

            Víťazom súťaže sa stala Stredná odborná škola drevárska a stavebná z Krásnej nad Kysucou, ktorú viedla pani Ing. Eva Zaťovičová. Na druhom mieste skončila Stredná odborná škola stavebná z Nových Zámkov, tretie miesto patrí Strednej odbornej škole technológií a remesiel z Bratislavy a štvrté miesto obsadila Stredná odborná škola technická z Košíc. Všetkým súťažiacim gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

            Záštitu nad podujatím prevzali Ministerstvo dopravy SR a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, organizátorom bol Cech maliarov Slovenska.