Skočiť na obsah

Súťaž Mladý stavbár 2023

V školskom roku 2023/2024, 10. – 11. októbra 2023, sa v priestoroch dielní praktického vyučovania Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline (Bánovská cesta 9) konal už 13. ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností žiakov „Mladý stavbár“.

Súťažilo sa v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, inštalatér/technik energetických zariadení budov a tesár. Cieľom súťaže bola konfrontácia odborných praktických zručností a teoretických vedomostí žiakov medzi školami v stavebných profesiách s dôrazom na využívanie nových materiálov, spôsobov práce a technológií, reflektujúc na aktuálne potreby trhu práce v SR.

Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Josefa Ilčíka sa súťažiacim a hosťom prihovorila Jana Boráková z odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Otvorenia súťaže sa zúčastnili aj riaditeľ SOPK Žilina Branislav Čulák, krajský cechmajster Cechu strechárov Slovenska Jaroslav Rovňan, zástupca Slovenskej živnostenskej komory v Žiline a, samozrejme, aj sponzorských firiem dlhodobo spolupracujúcich so školou v rámci praktického vyučovania žiakov.

Renomované domáce a zahraničné firmy, ktoré sú v súčasnosti lídrami na trhu v stavebníctve a zdravotechnike, nám venovali materiál na súťaž, ale aj hodnotné vecné ceny pre súťažiacich. Členmi hodnotiacich komisií boli zástupcovia firiem, ktorých stavebné materiály a technológie boli použité na súťaži, a odborníci z praxe.

Počtom zúčastnených súťažiacich škôl z Vysokého Mýta, Sušíc, Brna-Bosonohy, Kyjova, Třebíče, Nitry, Námestova, Liptovského Hrádku, Čadce a Žiliny sa „Mladý stavbár“ zaraďuje medzi najväčšiu súťaž tohto typu na Slovensku!

Súťažili dvojčlenné družstvá žiakov 2. a 3. ročníkov. Tesári pracovali obidva dni na výrobe dvoch lavičiek z masívu. Murári počas prvého dňa murovali fragment z tehly Porotherm a druhý deň robili obklad – kombináciu obkladačiek a mozaiky. Inštalatéri prvý deň zapájali podomietkovú výtokovú batériu Hansgrohe Ibox a robili rozvody vody bez tlakovej skúšky aj s kompletovaním vrchnej časti hlavovej a ručnej sprchy. Druhý deň osádzali a napájali moduly WC a umývadla na rozvody vody a kanalizácie (AlcaDrain), osádzali batérie a rohové ventily (Schell), osádzali umývadlá a WC misy (Jika-Laufen), následne robili tlakovú skúšku lisovaných rozvodov z plastohliníka (Henco). Žiaci si tak mohli reálne overiť, či správne namontovali jednotlivé komponenty do funkčného celku.

V kvalitnej a početnej konkurencii zúčastnených škôl chlapci zo Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline opäť dokázali, že v remeselnej stavbárskej práci patria medzi najlepších a obsadili v odbore murár a tesár prvé miesto, v odbore inštalatér druhé miesto. Srdečne im gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a Žilinského samosprávneho kraja.

 

Vyhodnotenie súťaže ,,Mladý Stavbár“ 2023 v odbore INŠTALATÉR

1. Střední škola stavební, Vysoké Mýto

2. Stredná odborná škola stavebná, Žilina

3. Stredná odborná škola technická, Námestovo

 

Vyhodnotenie súťaže ,,Mladý Stavbár“ 2023 v odbore MURÁR

1. Stredná odborná škola stavebná, Žilina

2. Stredná odborná škola stavebná, Nitra

3. Střední škola stavební, Vysoké Mýto

 

Vyhodnotenie súťaže ,,Mladý Stavbár“ 2023 v odbore TESÁR

1. Stredná odborná škola stavebná, Žilina

2. Střední škola stavební, Trebíč

3. Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy

 

Bližšie informácie: https://sosstavebna.sk/medzinarodna-sutaz-mlady-stavbar-2023/