Skočiť na obsah

22. Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel

žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou

 

Cech strechárov Slovenska v rámci sprievodného programu počas konania stavebného veľtrhu CONECO 2023 Bratislava zorganizoval súťaž pre odborné školy združené v CSS pod názvom:  

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA STRECHÁRSKYCH REMESIEL

ŽIAKOV ODBORNÝCH ŠKÔL S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

 

Dvojdňová súťaž sa konala 22. a 23. 3. 2023 na výstavisku Incheba, a.s., Bratislava. Záštitu nad súťažou prevzali: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Slávnostné otvorenie súťaže a pavilónu vzdelávania a inovácií sa konalo 22. 3. 2023 v súťažnej hale A1, v programovom centre, za účasti zástupcov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Incheby a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Mediálnymi partnermi súťaže boli: Stavebné noviny, SITA Slovenská tlačová agentúra, magazín Mobilita / Stroje / Technológie / Ekológia, časopis Eurostav.

 

Na súťaži CONECO 2023 sa zúčastnilo sedem dvojčlenných družstiev:

1/ Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

2/ Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina-Bôrik

3/ Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra

4/ Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

5/ Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 49, Považská Bystrica  

6/ Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy, ČR  

7/ Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice  

 

Súťažná úloha:

PULTOVÁ STRECHA

» Montáž súťažného modelu z reziva R.J.R.

» Montáž poistnej hydroizolácie DÖRKEN

» Kontralatovanie a latovanie

» Montáž krytiny TERRAN

» Montáž strešného okna VELUX

» Montáž klampiarskych konštrukcií KJG

» Pod kontralatami namontovaná difúzna fólia s riadnym ukončením okolo

   strešného okna v zmysle pravidiel a montážnych návodov

 

Súťažná úloha bola vybraná a prispôsobená tak, aby ju súťažné družstvá vedeli dokončiť v časovom limite.

Technické riešenie súťažnej úlohy navrhli: Ing. Eduard Jamrich, predseda Cechu strechárov Slovenska, konateľ spoločnosti TOR spol. s r.o, Bratislava a Peter Barbuš, partnerský člen CSS, konateľ spoločnosti Terran Slovakia s. r. o., Vlčany. Výkresová dokumentácia úlohy bola spracovaná projekčným oddelením firmy Terran Slovakia s. r. o., Vlčany.

Súťažné makety si odniesli jednotlivé školy ako praktickú pomôcku pri výučbe strechárskeho remesla na svojich školách.  

Zúčastnené družstvá predviedli mimoriadne vyrovnané výkony. Najlepšiu prácu však odviedlo víťazné družstvo.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

 

1. miesto:

Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra  

Jerguš GUNDA    

Erik KOVÁČ

Majster výcviku: Jozef VAGO

 

2. miesto:

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

Ľuboš TKÁČIK      

Damián BEDNÁR

Majster výcviku: Mgr. Martin FRIŠTYK

 

3. miesto:

Střední škola stavebních řemesel, Pražská 38, Brno-Bosonohy

Filip OLESOV

František PERNICA 

Majster výcviku: Ing. František TESAŘ

 

POĎAKOVANIE za náročnú organizáciu súťaže patrí:

Ing. Tiborovi Dávidovi za osobný prínos ako hlavnému hodnotiacemu komisárovi súťaže a generálnemu koordinátorovi celého priebehu súťaže CONECO 2023; člen predstavenstva CSS/krajský cechmajster CSS za Bratislavský kraj                                            

Spoluorganizátorovi súťaže, Incheba, a.s., Bratislava                                                               

Odbornému garantovi súťaže Ing. Eduardovi Jamrichovi, predseda CSS                                             

Spolupracovníkovi pri súťaži Ing. Vladimírovi Regecovi, 1. podpredseda CSS 

Technickým realizátorom súťaže:

                         Terran Slovakia s. r. o., Vlčany

                          VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislava

                           KJG a. s., Čachtice   

                           Dörken SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji

                           TOR spol. s r.o., Bratislava

                         ALITREX s.r.o., Bratislava

                           R.J.R., s.r.o., Snina   

                           Bohumil Pokštefl st., Bratislava      

Všetkým súťažiacim žiakom, ich majstrom a vedeniam škôl za odbornú prípravu súťažných družstiev a úspešné prezentovanie na stavebnom veľtrhu CONECO 2023.

 

Súťaž sa stretla so záujmom širokej odbornej verejnosti, médií a návštevníkov výstavy. Slávnostné vyhlásenie víťazov 22. Majstrovstiev Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo 23. 3. 2023 za účasti zástupcov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Slovenského živnostenského zväzu, Incheby, vedenia a zástupcov súťažiacich škôl, zástupcov členov cechu, partnerských členov CSS, čestného predsedu CSS a členov predstavenstva CSS, ktorí sa prihovorili súťažiacim a ocenili ich úsilie.

Bratislava 27. 3. 2023