Skočiť na obsah

Nález rádioaktívneho žiariča alebo rádioaktívneho materiálu

Každý, kto nájde alebo na základe označenia alebo iných znakov má podozrenie, že našiel opustený žiarič alebo rádioaktívny materiál, nemôže sa ho dotýkať, manipulovať s ním, ani inak sa vystavovať zbytočnému riziku ožiarenia a nález musí bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu radiačnej ochrany a Policajnému zboru.

 

Pohotovostná linka radiačnej ochrany MDV SR:

 

+421 918 657 879

 

radiacna.ochrana@mindop.sk

 

MDV SR v rámci svojej pôsobnosti bezodkladne poskytuje pokyny na ochranu zdravia a vysiela na miesto nálezu mobilnú skupinu odborníkov na radiačnú ochranu overiť situáciu a prijať potrebné opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov, ochranu zdravia zasahujúcich osôb a na zaistenie bezpečnosti opusteného žiariča.

 

Radiačné mimoriadne udalosti vo svete týkajúce sa dopravy