Skočiť na obsah

Lehoty technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl

Podľa § 45 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) je prevádzkovateľ vozidla povinný bez vyzvania a na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.

Podľa § 45 ods. 1 písm. b) druhého  bodu zákona č. 106/2018 Z. z. je prevádzkovateľ vozidla povinný bez vyzvania a na vlastné náklady motorové vozidlo podrobiť emisnej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom.

Lehoty technickej kontroly pravidelnej ustanovuje § 47 ods. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov.

Lehoty emisnej kontroly pravidelnej ustanovuje § 51 ods. 1 vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Výcvikové vozidlo autoškoly sa podrobuje technickej kontrole a emisnej kontrole len v prípade tých kategórií vozidiel, ktoré podliehajú technickej kontrole a emisnej kontrole a výslovne tieto kategórie vozidiel ustanovuje príslušná vyhláška. U prípojných vozidiel používaných ako výcvikové vozidlá autoškoly sa podľa § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 45/2016 Z. z. do osvedčenia o evidencii časť II nevykonáva zápis, že ide o výcvikové vozidlo. Z tohto dôvodu sa lehota technickej kontroly neurčuje podľa toho, že ide o výcvikové vozidlo autoškoly, ale na vykonanie technickej kontroly sa vzťahujú lehoty technickej kontroly, ako pre klasické prípojné vozidlá.

Lehoty pravidelnej technickej kontroly a emisnej kontroly výcvikových vozidiel autoškôl sú pre jednotlivé kategórie vozidiel uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kategória vozidla

Technická kontrola - bežné vozidlo

Technická kontrola - výcvikové vozidlo

Emisná kontrola - bežné vozidlo

Emisná kontrola - výcvikové vozidlo

L1e

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

L3eA1

4-4-4

1-1-1

nepodlieha

nepodlieha

L3eA2

4-2-2

1-1-1

4-2-2

1-1-1

L3eA3

4-2-2

1-1-1

4-2-2

1-1-1

M1

4-2-2

1-1-1

4-2-2

Nezdokonalený emisný systém 1-1-1

1-1-1

M2

1-1-1

1-1-1

1-1-1

1-1-1

M3

1-1-1 po ôsmich rokoch každý polrok

1-1-1 po ôsmich rokoch každý polrok

1-1-1

1-1-1

N1

4-2-2

1-1-1

4-2-2

Nezdokonalený emisný systém 1-1-1

1-1-1

N2

1-1-1

1-1-1

1-1-1

1-1-1

N3

1-1-1

1-1-1

1-1-1

1-1-1

O1

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

O2

4-4-4

4-4-4

nepodlieha

nepodlieha

O3

1-1-1

1-1-1

nepodlieha

nepodlieha

O4

1-1-1

1-1-1

nepodlieha

nepodlieha

Ta 4-4-4 1-1-1 4-4-4 1-1-1

Tb

4-2-2

1-1-1

4-2-2

1-1-1

R1

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

nepodlieha

R2

4-4-4

4-4-4

nepodlieha

nepodlieha

R3b, R4b

4-2-2

4-2-2

nepodlieha

nepodlieha

R3a, R4a

4-4-4

4-4-4

nepodlieha

nepodlieha