Skočiť na obsah

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 25. mája 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

 

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 8 ods. 18

Stručný opis regulácie: Povinnosť autoškôl mať komunikačné zariadenie, ak inštruktor vystúpi z auta na cvičisku

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisuhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-93

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: Povinnosť autoškôl mať komunikačné zariadenie, ak inštruktor vystúpi z auta na cvičisku bola zavedená vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 154/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 21

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia: Inštruktor musí mať komunikačné zariadenie, ktoré mu umožňuje komunikáciu medzi inštruktorom autoškoly a účastníkom kurzu na cvičisku. Komunikačným zariadením môžeme rozumieť napríklad vysielačku, ktorú nemá prakticky ako inak inštruktor využiť, preto odporúčame prehodnotiť danú povinnosť.

Termín ukončenia konzultácií: do 25. jún 2023

Predbežný postoj gestora: Uvedená povinnosť musí ostať zachovaná, aby inštruktor dohliadal na výcvik aj takto a operatívne dával pokyny účastníkovi, keď už nesedí vedľa neho vo vozidle a nemá ako inak zasiahnuť do výcviku. Z hľadiska bezpečnosti je vhodné, aby prostredníctvom verbálnej komunikácie upozorňoval účastníka na to, čo má a čo nemá robiť, kam má ísť a kam už nie a podobne, aby nevzniklo riziko krízovej situácie. Máme za to, že odstránením tejto povinnosti, by sa to zneužívalo a inštruktori by sa účastníkom vôbec nevenovali a nechávali ich jazdiť po autocvičisku bez možnosti zásahu, čo by mohlo byť pre účastníka, ako aj iné osoby nachádzajúce sa na danom autocvičisku nebezpečné.

Kontaktná osoba gestora: Ing. Martin Miškovský, ocd@mindop.sk, 02/ 59 494 610.