Skočiť na obsah

Vysokozdvižné vozíky v cestnej premávke

 

Vysokozdvižný vozík (.pdf, 281 kB) je spravidla štvorkolesový dopravný prostriedok vybavený hydraulicky ovládaným zdvíhacím rámom s vidlicou. Nosič vidlice nesie dve oceľové lyžiny s nastaviteľnou šírkou. Pohyb vysokozdvižného vozíka, ako aj ovládanie zdvíhacieho zariadenia, sa vykonáva z miesta vodiča osobou spôsobilou na vedenie a obsluhu takéhoto vozidla. Pohon vysokozdvižného vozíka je spaľovacím alebo elektrickým motorom. Vysokozdvižný vozík slúži na manipuláciu s nákladom pred naložením alebo po vyložení z dopravného prostriedku, či už v rámci skladu alebo továrne.

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) upravuje prevádzku vozidiel v cestnej premávke (na cestách). Pokiaľ sa vysokozdvižný vozík bude prevádzkovať v cestnej premávke, zákon č. 106/2018 Z. z. sa na tieto vozidlá vzťahuje a podľa § 3 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. ide o zvláštne motorové vozidlo, ktoré bude podľa § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. zaradené do kategórie PS – pracovné stroje samohybné.

V cestnej premávke možno prevádzkovať iba tie vozidlá, ktoré sú schválené na prevádzku v cestnej premávke. Dokladom, ktorým sa schválenie na prevádzku v cestnej premávke preukazuje, je

  • osvedčenie o evidencii (pre vozidlá podliehajúce evidencii – majú tabuľku s evidenčným číslom) alebo
  • technické osvedčenie vozidla (pre vozidlá nepodliehajúce evidencii – nemajú tabuľku s evidenčným číslom, napr. ťahané vymeniteľné stroje za traktor).

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nemá osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke je vodič vozidla povinný mať osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe. Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla sa nesmie uschovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.

Aby mohol byť vysokozdvižný vozík používaný v cestnej premávke, musí mať vydané osvedčenie o evidencii, musí byť prihlásený do evidencie vozidiel a musí mať pridelenú tabuľku s evidenčným číslom (.pdf, 441 kB).

Je pravdou, že vysokozdvižné vozíky sú špecifické vozidlá, ktoré ich prevádzkovatelia neprevádzkujú na pozemných komunikáciách (používajú sa iba v areáloch firiem pri nakládke a vykládke nákladu). Preto ich ani jednotliví predajcovia nedávajú schvaľovať na prevádzku v cestnej premávke. Taktiež treba zdôrazniť fakt, že vysokozdvižné vozíky obvykle nie sú technicky a konštrukčne upravené tak, aby mohli byť schválené na prevádzku v cestnej premávke (napr. chýba požadované osvetlenie, zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby, nie sú splnené požiadavky na hluk alebo emisie spaľovacích motorov, sedadlo vodiča nie je vybavené bezpečnostným pásom, chýba povinné označenie vozidla, je obmedzený výhľad z miesta vodiča, a podobne).

Čo sa týka povinného zmluvného poistenia pre vysokozdvižné vozíky, tak povinné zmluvné poistenie je povinné pre všetky vozidlá, ktoré sú prevádzkované v cestnej premávke a sú na to aj schválené. Čiže ak je vysokozdvižný vozík schválený na prevádzku v cestnej premávke a je prihlásený do evidencie vozidiel (má pridelené evidenčné číslo), tak musí mať aj uzavreté povinné zmluvné poistenie. Problematika povinného zmluvného postenia však nepatrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ale do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, preto v prípade akýchkoľvek ďalších otázok Vám odporúčame obrátiť sa priamo na nich.