Skočiť na obsah

Zaplavené vozidlá motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN - upozornenie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky upozorňuje na zaplavené vozidlá motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN, ktoré obdržalo od zástupcov výrobcov PEUGEOT a CITROËN.

Vo februári 2009 boli v sklade v Taliansku zaplavené nové motorové vozidlá značky PEUGEOT a CITROËN pred ich uvedením na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. Uvedené motorové vozidlá boli vyradené ako vraky a boli vylúčené z predaja so zámerom ich fyzickej likvidácie, keďže výrobcovia vozidiel usúdili, že tieto vozidlá nevyhovujú požiadavkám stanoveným pre kvalitu a bezpečnosť. Tieto vozidlá nikdy nespadali pod udelené typové schválenie ES vozidla, na základe ktorých by bolo možné tieto vozidlá uviesť do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To znamená, že tieto vozidlá sú neschválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Začiatkom jesene roku 2009 sa však niektoré z týchto motorových vozidiel objavili v cestnej premávke v niektorých členských štátoch EÚ, a to aj napriek tomu, že výrobcom neboli nikdy uvedené na trh a určeným autorizovaným spracovateľom starých vozidiel mali byť fyzicky zlikvidované.

V dôsledku vyššie uvedeného zistenia a vzhľadom na to, že pravdepodobne došlo k zneužitiu týchto motorových vozidiel, podali výrobcovia trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na príslušnom súde vo Francúzsku.

Zástupcovia výrobcov PEUGEOT a CITROËN zistili, že niektoré z týchto motorových vozidiel sa objavili v premávke v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu podali trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní v Slovenskej republike.

Oznámenie o zneužití motorových vozidiel PEUGEOT (.pdf, 1,5 MB).

Oznámenie o zneužití motorových vozidiel CITROËN (.pdf, 1,8 MB).