Skočiť na obsah

Slovensko sa 26. februára 2015 vrátilo do Kódov OECD pre skúšanie traktorov

Opätovný vstup Slovenskej republiky do Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov schválili členské krajiny na svojom výročnom zasadnutí v Paríži 26. februára 2015. Slovensko sa tak po piatich rokoch vracia do tohto programu OECD.

Slovenská republika bola členom Kódov OECD od roku 1993, pričom odborným gestorom členstva bolo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vzhľadom na klesajúcu výrobu traktorov Slovensko v roku 2010 z Kódov OECD vystúpilo. V roku 2014 prejavilo záujem o opätovný vstup Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré je zodpovedné za schvaľovanie vozidiel a ich prevádzku v cestnej premávke a v nasledujúcom období bude odborným gestorom tejto problematiky.

Štandardné kódy OECD pre oficiálne skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov sú súborom testovacích noriem za účelom uľahčovania medzinárodného obchodu. Implementácia kódov umožňuje porovnateľnosť ochranných štruktúr a kritérií pre výkonnosť traktorov.

Hlavné výhody Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov:

  • celosvetový certifikát (schvaľovacie čísla OECD sú uznávané vo viac ako 30 krajinách),
  • celosvetová sieť skúšobní OECD (OECD má v súčasnosti 30 skúšobní umiestnených v Európe, Ázii a Amerike, ktoré zabezpečujú zhodné skúšky a postupy OECD),
  • rýchle vybavenie (priemerná doba pre schválenie je kratšia ako 5 dní),
  • rovnocennosť so smernicami EÚ,
  • vysoká dôveryhodnosť a vzájomne výhodný obchod (skúšky vykonané v členskej krajine sú vždy overené Koordinačným centrom OECD, čo zvyšuje u užívateľov dôveryhodnosť skúšok a zaručuje súlad výrobcov s pravidlami a predpismi, ktoré podporujú poctivý obchod),
  • bezpečnosť obsluhy (certifikácia viacerých konštrukcií prispela k zníženiu počtu smrteľných nehôd),
  • trvalý rozvoj (pravidelná aktualizácia kódov s ohľadom na zlepšenie technického prevedenia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia),
  • nové trhy (rozširovanie členskej základne Kódov OECD prináša nové obchodné príležitosti)
  • a rast exportu (členské krajiny uvádzajú v priemere 30-percentný nárast vývozu traktorov).

Traktory sa v Slovenskej republiky schvaľujú podľa európskej legislatívy transponovanej do nášho národného právneho systému. Nové nariadenie EÚ prinesie jednoduchšie postupy pri schvaľovaní a tiež možnosť použiť Kódy OECD pri schválení traktorov a poľnohospodárskych vozidiel. Na Slovensku je v súčasnosti 12 malých testovacích centier, z čoho tri sa zaoberajú poľnohospodárskou technikou. Výroba sa v Slovenskej republiky orientuje viac na lesné kolesové traktory, pričom ich výrobca pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1971. V poslednom období však pribudli ďalší výrobcovia.

Viac o Kódoch OECD nájdete TU.