Skočiť na obsah

Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli od 1.10.2013 zrušené obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a boli zriadené okresné úrady, ktoré vykonávajú miestnu štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Sídla a územné obvody okresných úradov na úseku cestnej dopravy sú nasledovné:

Okresný úrad, sídlo

okresy v územnom obvode okresného úradu

Bratislavský kraj

 

1. Bratislava

Bratislava I - V

2. Malacky

Malacky

3. Pezinok

Pezinok

4. Senec

Senec

   

Trnavský kraj

 

5. Trnava

Trnava, Hlohovec

6. Dunajská Streda

Dunajská Streda

7. Galanta

Galanta

8. Piešťany

Piešťany

9. Senica

Senica, Skalica

   

Trenčiansky kraj

 

10. Trenčín

Trenčín, Ilava

11. Bánovce nad Bebravou

Bánovce nad Bebravou

12. Nové Mesto nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom, Myjava

13. Považská Bystrica

Považská Bystrica, Púchov

14. Prievidza

Prievidza, Partizánske

   

Nitriansky kraj

 

15. Nitra

Nitra, Zlaté Moravce

16. Komárno

Komárno

17. Levice

Levice

18. Nové Zámky

Nové Zámky

19. Šaľa

Šaľa

20. Topoľčany

Topoľčany

   

Žilinský kraj

 

21. Žilina

Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto

22. Čadca

Čadca

23. Dolný Kubín

Dolný Kubín

24. Námestovo

Námestovo, Tvrdošín

25. Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

26. Martin

Martin, Turčianske Teplice

27. Ružomberok

Ružomberok

   

Banskobystrický kraj

 

28. Banská Bystrica

Banská Bystrica

29. Brezno

Brezno

30. Lučenec

Lučenec, Poltár

31. Rimavská Sobota

Rimavská Sobota, Revúca

32. Veľký Krtíš

Veľký Krtíš

33. Zvolen

Zvolen, Detva, Krupina

34. Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica

   

Prešovský kraj

 

35. Prešov

Prešov, Sabinov

36. Bardejov

Bardejov

37. Humenné

Humenné, Medzilaborce, Snina

38. Kežmarok

Kežmarok

39. Poprad

Poprad, Levoča

40. Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

41. Stropkov

Stropkov

42. Svidník

Svidník

43. Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

   

Košický kraj

 

44. Košice

Košice I - IV

45. Košice-okolie

Košice-okolie

46. Michalovce

Michalovce, Sobrance

47. Rožňava

Rožňava

48. Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves, Gelnica

49. Trebišov

Trebišov

Poznámka:

Sídlom Okresného úradu Košice-okolie je mesto Košice

Podrobné informácie o okresných úradoch vrátane odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava).