Skočiť na obsah

Po akej vážnej dopravnej nehode podlieha vozidlo oprave v opravovni podľa postupov výrobcu?

Každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej na vozidle došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov ktorými sú:

  • zavesenie kolies,
  • deformačné zóny,
  • systémy airbagov,
  • riadenie alebo
  • brzdy,

je vážnou dopravnou nehodou vozidla.

Takto poškodené vozidlo môže opraviť len opravovňa, ktorá spĺňa predpísané podmienky.

Uvedené platí od 1. januára 2022 a len pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.