Skočiť na obsah

Štátny odborný dozor nad opravovňami

Kontrolu nad činnosťou autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne vykonáva v rámci štátneho odborného dozoru:

  • okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s pôsobnosťou na území okresu,
  • okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, s pôsobnosťou na území kraja a
  • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu, s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Ak opravovňa alebo iná osoba vykoná opravu vozidla po vážnej dopravnej nehode v rozpore s predpísanými povinnosťami hrozí jej pokuta od 1 000 eur do 10 000 eur a to za každé vozidlo. Za opätovné porušeniu povinnosti pri oprave vozidla po vážnej dopravnej nehode hrozí opravovni alebo inej osobe pokuta až do 30 000 eur za každé vozidlo a následné zrušenie živnostenského oprávnenia.