Skočiť na obsah

Voľné miesta na štátnom dopravnom úrade

Voľné štátnozamestnanecké miesta na štátnom dopravnom úrade:

  • pozícia štátny radca týkajúca sa schvaľovania vozidiel a kontrol vozidiel - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk; uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 10.6.2022.
  • pozícia štátny radca týkajúca sa schvaľovania vozidiel a kontrol vozidiel - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk; uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 23.9.2021.
  • pozícia hlavný štátny radca týkajúca sa inteligentnej mobility - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk; uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 2.3.2020.
  • pozícia štátny radca týkajúca sa schvaľovania vozidiel a kontrol vozidiel - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk; uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 2.3.2020.