Voľné miesta na štátnom dopravnom úrade

Na štátnom dopravnom úrade sú voľné dve štátnozamestnanecké miesta. Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 2.3.2020.

  • pozícia hlavný štátny radca týkajúca sa inteligentnej mobility - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk,
  • pozícia štátny radca týkajúca sa schvaľovania vozidiel a kontrol vozidiel - podrobnosti o výberovom konaní sú zverejnené na ústrednom portáli Slovensko.sk.