Skočiť na obsah

Doklad o absolvovaní povinnej základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku niektorých vodičov

Povinnosť podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku v rozsahu a obsahu vedomostí a praktických skúsenosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 280/2006 Z. z.") platí pre vodičov uvedených v § 2 zákona č. 280/2006 Z. z.

Ide o vodičov

  1.  nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E, C1 alebo C1+E alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné a
  2.  osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E, D1 alebo D1+E, alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

Výnimky z povinnosti absolvovať povinne základnú kvalifikáciu alebo pravidelný výcvik nájdete TU.

Podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. a podľa článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení (ďalej len „smernica 2003/59/ES“) je dokladom na preukázanie odbornej spôsobilosti vodiča profesionála

  1. vodičský preukaz so zapísaným harmonizovaným kódom "95" alebo
  2. kvalifikačná karta vodiča.

Osvedčenie o základnej kvalifikácii vydané podľa § 7 alebo osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa § 10 zákona č. 280/2006 Z. z., nie je súčasťou dokladov (dokumentov) ustanovených na vedenie vozidla v cestnej premávke.