Skočiť na obsah

Forma vzdelávania v kurzoch KKV v súvislosti s ukončením krízovej situácie

V súvislosti s prijatím uznesenia vlády SR č. 446/2023 zo dňa 13. septembra 2023, sa s účinnosťou od 15. septembra 2023 od 06:00 hod. kedy bola odvolaná mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky končí dištančná forma výučby a e-learning v rozsahu 100% výučby vyplývajúca z ustanovenia súvisiaceho s krízovou situáciou (t. j. § 13e, ods. 2 zákona č. 280/2006 Z. z., o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov).