Skočiť na obsah

Kalendár uplatňovania pravidelného výcviku jednotlivými členskými štátmi EÚ

Európska komisia na svojej internetovej stránke zverejnila kalendáre uplatňovania pravidelného výcviku jednotlivými členskými štátmi Európskej únie podľa smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (do právneho poriadku Slovenskej republike prebraté prostredníctvom zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov).

Priamy odkaz: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/periodic_training_calendar.pdf