Skočiť na obsah

Uznávanie dokladov o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Slovenská republika podľa § 10 ods. 5 zákona č. 280/2006  Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 280/2006 Z. z.") uznáva všetky doklady členských štátov vydané podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení (ďalej len „smernica 2003/59/ES“).

Doklady vydávané ostatnými členskými štátmi nie je možné zameniť za doklady vydávané podľa právnej úpravy Slovenskej republiky, t.j. podľa zákona č. 280/2006 Z. z.

Vychádzajúc z článku 10 smernice 2003/59/ES je finálnym dokladom o absolvovaní školenia odbornej spôsobilosti vodiča profesionála v danom členskom štáte zápis harmonizovaného kódu "95" vo vodičskom preukaze alebo vydanie kvalifikačnej karte vodiča a nie „potvrdenie“ o absolvovaní školenia.

Kvalifikačná karta vodiča vydaná členskými štátmi sa vzájomne uznáva. V prípade vodičského oprávnenia je možná zámena za príslušný vodičský preukaz na základe podmienok jeho vydania („zvyčajné bydlisko“, miesto – v štáte, kde sa preukázateľne zdržiava viac ako 185 dní).