Skočiť na obsah

Výmena vodičského preukazu alebo rozšírenie vodičského oprávnenia u vodičov profesionálov

Pri výmene vodičského preukazu u vodičov profesionálov (napr. z dôvodu ukončenia platnosti, straty, odcudzenia alebo poškodenia pôvodného vodičského preukazu, nie pri rozšírení vodičského oprávnenia napr. o skupinu „C1E, CE" alebo „D1E, DE“ alebo zmene osobných údajov – meno, priezvisko) nie je potrebné žiadať aj o výmenu – vydanie novej kvalifikačnej karty vodiča. Nové číslo vodičského preukazu sa v tomto prípade nepovažuje za zmenu osobných údajov a pôvodná kvalifikačná karta vodiča (na ktorej je uvedené číslo z predchádzajúceho vodičského preukazu) zostáva aj naďalej platná (do dátumu platnosti uvedenom v položka 4b na kvalifikačnej karte vodiča).  

Rozšírenie pôvodného vodičského oprávnenia napr. zo skupiny „C1, C“ o skupinu „C1E, CE" alebo zo skupiny „D1, D“ o skupinu „D1E, DE“ (nový vodičský preukaz, nové číslo vodičského preukazu) nemá vplyv na povinnosť absolvovať nový kurz (nie je potrebné vykonať dodatočný kurz základnej kvalifikácie alebo kurz pravidelného výcviku) podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Avšak, ak bude vodič profesionál viesť jazdnú súpravu, na ktorej vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny CE alebo C1E alebo D1E alebo DE, je jeho povinnosťou mať aj tento (rovnaký) rozsah uvedený na kvalifikačnej karte vodiča (rovnaké oprávnenie uvedené na vodičskom preukaze a na kvalifikačnej karte vodiča). V tomto prípade je potrebné požiadať príslušný okresný úrad v sídle kraja o vydanie novej kvalifikačnej karty vodiča.