Skočiť na obsah

Pre aké vozidlá je možné udeliť dočasné povolenie na prevádzku neschváleného vozidla

V cestnej premávke v obmedzenom režime môže byť na obmedzenej trase alebo obmedzenom území prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo na základe povolenia schvaľovacieho orgánu.

Dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa § 51 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel, možno udeliť vozidlám, ktoré sa v cestnej premávke prevádzkujú výnimočne, pričom vozidlo nie je určené na každodenné používanie. Ide najmä o

  1. prípojné vozidlá na uskladnenie včiel,
  2. vrtné súpravy,
  3. neschválené vozidlá na prevádzku v cestnej premávke, ktoré sú používané v uzatvorených prevádzkach mimo verejných ciest, najmä na letiskách, v uzatvorených výrobných závodoch, lomoch, a je potrebné tieto vozidlá výnimočne prepraviť na opravu napríklad do servisu.