Skočiť na obsah

Druhy jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla dovezeného z iného štátu ako Slovenská republika je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

Jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla môže byť pri vozidle dovezenom

A. z členského štátu alebo zmluvného štátu ako

  1. jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla,
  2. jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
  3. jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla, ak to európske predpisy umožňujú (bude možné až od 1. 9. 2020), alebo
  4. vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,

B. z tretieho štátu ako

  1. jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla alebo
  2. vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

A1: Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie EÚ.

A2: Jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré má udelené vnútroštátne typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla.

A3: Jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla a umožňujú to európske predpisy (bude možné až od 1. 9. 2020).

A4: Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nemá udelené typové schválenie vozidla, jednotlivé schválenie vozidla alebo iné schválenie vozidla.

B1: Jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla je jednotlivé uznanie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte a malo udelené typové schválenie EÚ vozidla.

B2: Vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla  je jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, ktoré možno udeliť len jednotlivo dovezenému vozidlu, ktorému nemožno udeliť jednotlivé uznanie podľa B1.

 

Prevádzkovateľ jednotlivo dovezeného vozidla, ktorý žiada o jednotlivé schválenie, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo spĺňať, ustanovuje § 25 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.