Skočiť na obsah

Jednotlivo dovezené vozidlá zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“ predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Európske únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii.

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 už nebude členom Európskej únie, ale na základe dohody o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniu bude Spojené kráľovstvo súčasťou vnútorného trhu Európskej únie a colnej únie do 31.12.2020, pokiaľ po dohode so Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou nebude rozhodnuté o predĺžení tejto lehoty.

Na základe dohody o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniu bude do 31.12.2020 jednotlivo dovezené vozidlá zo Spojeného kráľovstva možné dovážať ako z členského štátu.

Od 1.1.2021 sa jednotlovo dovezené vozidlo zo Spojeného kráľovstva bude na okresných úradoch odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzovať ako vozidlo dovezené z tretieho štátu.