Skočiť na obsah

Jednotlivé vozidlá vyrobené pre tretie štáty

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou nie je podľa § 26 ods. 6 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné udeliť jednotlivým vozidlá vyrobených pre tretie štáty, ktoré boli dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku v cestnej premávke podľa európskych predpisov o schvaľovaní vozidiel (smernica 2007/46/ES, nariadenie (EÚ) č. 167/2013, nariadenie (EÚ) č. 168/2013 a nariadenie (EÚ) 2018/858).

Uvedené vyplýva z rozsudku Súdneho dvora (piata komora) z 15. júna 2017 vo veci C 513/15, „Agrodetalė“ UAB, kde súd skonštatoval, že individuálny dovoz vozidiel (traktorov) z tretích štátov pri vstupe do Európskej únie podlieha schváleniu podľa smernice 2003/37/ES, resp. podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013). Z čoho vyplýva, že takéto vozidlo musí plniť požiadavky stanovené smernicou 2003/37/ES, resp. nariadením (EÚ) č. 167/2013, pričom po udelení schválenia vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel a vozidlu je pridelená tzv. riadna tabuľka s evidenčným číslom.