Skočiť na obsah

Pripravované zmeny vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou k 1.1.2020

Na základe viacerých stretnutí s farmármi boli pripravené nasledovné zmeny.

A. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov s nasledovnými legislatívnymi zmenami:

  • Pri jednotlivom schválení s obmedzenou prevádzkou, ktoré sa udeľovalo iba pre podomácky vyrobené vozidlá, sa rozšírila táto možnosť aj pre komerčne vyrábané vozidlá vyrobené do 30.6.2009.
  • Umožnilo sa vykonanie zvláštnej technickej kontroly, v rámci ktorej sa kontrolujú základné technické požiadavky na osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia, zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a označenie pre pomalé vozidlá, aj mimo stanice technickej kontroly, napríklad na spevnenej ploche niekde na družstve. Všetko záleží od dohody prevádzkovateľa vozidla a samotnej stanice technickej kontroly.

Novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 364/2019 Z. z. a nadobudla účinnosť od 1.1.2020.

B. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s nasledovnými legislatívnymi zmenami:

  • Vozidlám s udeleným vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sa bude prideľovať zvláštne evidenčné číslo s písmenom F (tzv. farmárske značky), ktoré bude mať platnosť 10 rokov.
  • Bude umožnená jazda traktorov opatrených evidenčným číslom aj po cestách I. a II triedy pokiaľ je traktor používaný na pôdohospodárske práce.

Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bola zverejnená v zbierke zákonov pod číslom 393/2019 Z. z. a nadobudla účinnosť od 1.12.2019.