Skočiť na obsah

Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúca písmeno F

Tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno F (tzv. F-kové značky alebo farmárske značky) sa podľa § 127 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu prideliť len jednotlivým vozidlám, ktoré majú udelené vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F sa vyznačuje doba jej platnosti, ktorá podľa § 127 ods. 15 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je najviac 10 rokov.