Skočiť na obsah

Technické požiadavky pre jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou

Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, ustanovuje § 22 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.

Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou musí spĺňať základné technické požiadavky na

  1. osvetlenie vozidla,
  2. brzdové zariadenia,
  3. zvuk vozidla,
  4. spájacie zariadenia,
  5. zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby,
  6. označenie pre pomalé vozidlá.

Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km/h.

Spaľovací motor jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou musí byť použitý taký, ktorý je bežne vyrábaný a môže byť použitý z vyradeného vozidla.

Identifikačné číslo vozidla VIN na jednotlivé vozidlo, ktoré je vyrobené

  1. po domácky, umiestňuje jednotlivý výrobca,
  2. komerčne, umiestňuje výrobca vozidla.

Jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, ktoré je komerčne vyrobené, musí spĺňať základné technické požiadavky na výrobný štítok vozidla.

Uvedené technické požiadavky sa kontrolujú v rámci technickej kontroly vozidla podľa metodického pokynu č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou v platnom znení.