Skočiť na obsah

Vozidlá s udeleným typovým schválením EÚ celého vozidla

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou nie je podľa § 26 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné udeliť pre jednotlivé vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla.

Typové schválenie EÚ celého vozidla sa pre poľnohospodárske a lesné vozidlá udeľuje podľa nariadenia (EÚ) č. 167/2013, pre tým podľa smernice 2003/37/ES, resp. smernice 74/150/EHS.

Ak malo vozidlo udelené typové schválenie EÚ celého vozidla, tak číslo typového schválenia EÚ sa uvádza v dokladoch vozidla a uvádza sa aj na výrobnom štítku vozidla.

V takomto prípade pokiaľ malo vozidlo udelené typové schválenie EÚ celého vozidla nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (nie je možné vydať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno F), ale vozidlo musí byť prihlásené v evidencii vozidiel a vozidlo musí mať tzv. riadne evidenčné číslo.