Skočiť na obsah

Druhy jednotlivého schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla je povinný požiadať schvaľovací orgán o jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.

Jednotlivým schválením jednotlivo vyrobeného vozidla je

  • vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla alebo
  • jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla, ak to vyplýva z európskych predpisov (bude možné až od 1. 9. 2020).

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla pred udelením schválenia je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo spĺňať, ustanovuje § 21 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.