Skočiť na obsah

Historickým vozidlám a športovým vozidlám nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla

Historické vozidlo je definované v § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“).

Historické vozidlo je vozidlo, ktoré

  • má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
  • bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
  • daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
  • je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a
  • nie je určené na každodenné používanie.“

Historickému vozidlu sa podľa § 127 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) prideľuje zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H.

Športové vozidlo je definované v § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 106/2018 Z. z.

Športové vozidlo je vozidlo, ktoré

  • má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM a
  • nie je určené na každodenné používanie.“

Športovému vozidlu sa podľa § 127 ods. 9 zákona č. 8/2009 Z. z. prideľuje zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S.

 

Historické vozidlá a športové vozidlá nie sú určené na každodenné používanie a v cestnej premávke sa používajú skôr výnimočne. Historickým vozidlám a športovým vozidlám nie je udelené riadne schválenie na prevádzku v cestnej premávke podľa zákona č. 106/2018 Z. z. Zvláštne evidenčné číslo im je pridelené bez schválenia len na základe preukazu historického vozidla alebo preukazu športového vozidla. Po vyradení historického vozidla alebo športového vozidla z evidencie vozidiel a odovzdaní zvláštneho evidenčného čísla, nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z.

Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. opätovne schváliť možno len vozidlo, ktoré bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, čo historické vozidlo a športové vozidlo nebolo.