Skočiť na obsah

Možnosť opätovného schválenia jednotlivého vozidla

Máte doma starý motocykel so starými „ŠPZkami“, starý príves so starými „ŠPZkami“, na ktorom sa v minulosti nevymenili „ŠPZky“ za tabuľky s evidenčným číslom? Takéto vozidlo bolo zo zákona vyradené z evidencie vozidiel, vozidlo stratilo schválenie na prevádzku v cestnej premávke a nebolo ho možné prevádzkovať v cestnej premávke.

Alebo máte doma staré vozidlo, ktoré bolo v minulosti vyradené z evidencie a podľa platnej legislatívy v čase vyradenia vozidla takéto vozidlo nepodliehalo povinnému zrecyklovaniu?

Od 20. mája 2018 vstúpil do platnosti nový zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožňuje opätovne schváliť jednotlivé vozidlo na prevádzku v cestnej premávke.

K opätovnému schváleniu jednotlivého vozidla je potrebné mať

  • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo
  • pôvodné doklady vozidla, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo
  • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike.

Doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel si môžete vyžiadať na ktoromkoľvek orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte), prípade o takýto doklad môžete požiadať aj všeobecným podaním na portáli www.slovensko.sk adresovaným Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Ak sa vozidlo dohľadá v evidencii vozidiel, bude vystavený doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel.

Následne s vozidlom absolvujete kontrolu originality, technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Ak bude vozidlo vyhodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“, môžete požiadať okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o opätovné schválenie jednotlivého vozidla.