Skočiť na obsah

Spôsob úhrady správneho poplatku

Správny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť v konaní vedenom na okresnom úrade odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, je možné uhradiť cez platobný systém eKolok a to nasledovne:

  • Prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku, umiestneného v budove okresného úradu.

Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti (do 300,- eur) alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu.

eKolok je možné použiť na poskytovanú službu do 30 dní odo dňa zakúpenia.

  • Prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.

Poplatník po úhrade v hotovosti, platobnou  alebo poštovou kartou obdrží od priehradkového zamestnanca Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) v požadovanej hodnote, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k podaniu, ktoré je zasielané poštou na orgán verejnej moci.

eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

  • Prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Store.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu.

eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

  • Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu.

Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

  • Prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý vystaví zamestnanec okresného úradu v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu prostredníctvom hore uvedených spôsobov.

Platobný predpis/inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj
 QR/2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz.

Platobný predpis si môže poplatník vytlačiť z pripraveného .pdf súboru aj zo svojej elektronickej schránky v prípade, ak si požiadal o elektronickú službu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a môže ho uhradiť jedným z vyššie uvedených spôsobov, t. j. cez kiosk, mobilnú aplikáciu eKolok, webovú aplikáciu eKolok, na priehradke Slovenskej pošty, a. s. alebo bankovým prevodom.

Podrobnejšie informácie o platobnom systéme eKolok nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.