Skočiť na obsah

Mítingy schvaľovacích úradov členských štátov pre typové schvaľovanie

Systém typového schválenia ES je založený na vzájomnej dôvere medzi schvaľovacími úradmi členských štátov. Aby tento systém fungoval, každý členský štát musí mať dôveru v skúšky, v protokoly o skúškach, osvedčenia a kontroly zhody výroby vykonávané ostatnými národnými úradmi. V rámci tejto myšlienky sa schvaľovacie úrady pravidelne stretávajú.

1.   TAAEG - Type-Approval Authorities Expert Group

Type-Approval Authorities Expert Group je poradný orgán Európskej komisie zložený zo zástupcov všetkých schvaľovacích úradov členských štátov. Cieľom tejto skupiny odborníkov je zabezpečiť jednotné uplatňovanie technických požiadaviek v rámci systému typového schvaľovania. Slúži ako platforma pre uľahčenie výmeny informácií a skúseností, pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov pre typové schvaľovanie.

Zápisnice z rokovaní sú dostupné na internetových stránkach Európskej komisie. Priamy prístup nájdete TU.

 

2.   TAAM – Type Approval Authorities Meeting

V záujme udržania vzájomnej dôvery, európske schvaľovacie úrady sa pravidelne stretávajú na prerokovanie vzájomných otázok týkajúcich sa správneho pochopenia a interpretácie európskych predpisov o typovom schvaľovaní a ekvivalentných predpisov EHK OSN s cieľom zabezpečiť spoločnú aplikáciu. Type Approval Authorities Meeting organizuje niektorí zo schvaľovacích úradov po vzájomnej dohode s ostatnými členskými štátmi. Účastníkom týchto vzájomných rokovaní od roku 2011 nie je Európska komisia.

Zápisnice z rokovaní sú dostupné TU.

Zoznam schvaľovacích úradov členských štátov nájdete TU.