Skočiť na obsah

TAAEG - Type-Approval Authorities Expert Group

Type-Approval Authorities Expert Group je poradný orgán Európskej komisie zložený zo zástupcov všetkých schvaľovacích úradov členských štátov. Cieľom tejto skupiny odborníkov je zabezpečiť jednotné uplatňovanie technických požiadaviek v rámci systému typového schvaľovania. Slúži ako platforma pre uľahčenie výmeny informácií a skúseností, pokiaľ ide o vykonávanie právnych predpisov pre typové schvaľovanie.

Zápisnice z rokovaní sú dostupné na internetových stránkach Európskej komisie: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2403&NewSearch=1&NewSearch=1