Skočiť na obsah

Spôsob úhrady správneho poplatku

Správny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť v konaní vedenom na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky, na štátnom dopravnom úrade, je možné uhradiť cez platobný systém eKolok a to nasledovne:

 1. Prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku, umiestneného v budove Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

  Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti (do 300,- eur) alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu.

  eKolok je možné použiť na poskytovanú službu do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 2. Prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.

  Poplatník po úhrade v hotovosti, platobnou  alebo poštovou kartou obdrží od priehradkového zamestnanca Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) v požadovanej hodnote, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k podaniu, ktoré je zasielané poštou na orgán verejnej moci.

  eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

 3. Prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Store.

  Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu.

  eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

 4. Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

  Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu.

  Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

  eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

  Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

 5. Prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý vystaví zamestnanec Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, štátneho dopravného úradu v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu prostredníctvom hore uvedených spôsobov.

  Platobný predpis/inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj
 QR/2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz.

  Platobný predpis si môže poplatník vytlačiť z pripraveného .pdf súboru aj zo svojej elektronickej schránky v prípade, ak si požiadal o elektronickú službu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a môže ho uhradiť jedným z vyššie uvedených spôsobov, t. j. cez kiosk, mobilnú aplikáciu eKolok, webovú aplikáciu eKolok, na priehradke Slovenskej pošty, a. s. alebo bankovým prevodom.

Podrobnejšie informácie o platobnom systéme eKolok nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.