Skočiť na obsah

CEMT - Osvedčenie zhodnosti prívesu s technickými požiadavkami na bezpečnosť

V súvislosti so zavedením nových licencií ITF/CEMT pre vozidlá „EURO VI bezpečné“ do systému multilaterálnych kvót od 1. januára 2014 sa zmenil aj vzor „CEMT - Osvedčenia zhodnosti prívesu s technickými požiadavkami na bezpečnosť“. Nové vzory osvedčenia sa musia vydávať už po 1. januári 2014. Vyplnené musia byť v jednom zo štyroch jazykov (jazyk štátu evidencie vozidla, francúzština, angličtina, nemčina) spolu s prekladom do najmenej dvoch z týchto štyroch jazykov (nevyplnené listy). Tieto musia byť očíslované tak, že vytvoria z hľadiska evidencie súvislú sériu u členského štátu. Osvedčenia sa môžu vyplniť, pečiatkovať a podpísať ručne alebo elektronicky.

Osvedčenia zhodnosti prívesu s technickými požiadavkami na bezpečnosť vydané pred 31. decembrom 2013 zostanú naďalej v platnosti. Vozidlá, ktoré boli vzaté do evidencie po prvýkrát pred zmenami smerníc alebo prepisov EHK OSN sa musia zhodovať s požiadavkami smerníc alebo predpisov EHK OSN platných v tom čase.

Všetky osvedčenia musia byť riadne vyplnené a podpísané. Za platné sa nebudú považovať osvedčenia, ak v nich chýbajú niektoré body. V takýchto prípadoch sa preto dôrazne odporúča body, ktoré nemusia byť vyplnené, radšej vyškrtnúť, než ich jednoducho nechať nevyplnené.

Poverení zástupcovia výrobcov nákladných prívesov a návesov v Slovenskej republike si nové osvedčenia v anglickom, francúzskom, nemeckom a slovenskom jazyku môžu objednať v tlačiarni cenín PROMPt a.s., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava 34.