Skočiť na obsah

Nové označenia paliva v číselníku „Druh paliva / zdroj energie“ používaného v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe požiadavky Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky pristúpilo od 1. 1. 2019 k novému označeniu paliva v číselníku „Druh paliva / zdroj energie“ používaného v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II.

Nové označenie palív predstavuje zjednodušenie najmä:

  • pri benzínových palivách, kde sa už nebude uvádzať oktánové číslo benzínu,
  • pri motorovej nafte sa už nebude uvádzať močovina (AdBlue),
  • pri presnejšej identifikácii hybridných vozidiel, ktoré umožňujú externé nabíjanie.

Id

Názov

Znenie na doklad

43

Vozidlo len s elektrickým pohonom napájaným z batérie

BEV

48

CNG

CNG

49

LPG

LPG

1000010

Benzín

BENZÍN

1000011

Benzín prímesou oleja 1:25 (dvojtaktný motor)

BENZÍN ZMES 1:25

1000012

Benzín prímesou oleja 1:40 (dvojtaktný motor)

BENZÍN ZMES 1:40

1000013

Benzín prímesou oleja 1:40 (dvojtaktný motor) + CNG

BENZÍN ZMES 1:40+CNG

1000014

Benzín prímesou oleja 1:40 (dvojtaktný motor) + LPG

BENZÍN ZMES 1:40+LPG

1000015

Benzín + CNG

BENZÍN+CNG

1000016

Benzín + elektrický pohon nie plug-in

BENZÍN+HEV

1000017

Benzín + LNG

BENZÍN+LNG

1000018

Benzín + LPG

BENZÍN+LPG

1000019

Benzín + LPG + elektrický pohon nie plug-in

BENZÍN+LPG+HEV

1000020

Benzín + LPG + elektrický pohon plug-in

BENZÍN+LPG+PHEV

1000021

Benzín + elektrický pohon plug-in

BENZÍN+PHEV

1000022

Etanol

ETANOL E85

1000023

Etanol + CNG

ETANOL E85+CNG

1000024

Etanol + elektrický pohon nie plug-in

ETANOL E85+HEV

1000025

Etanol + LNG

ETANOL E85+LNG

1000026

Etanol + LPG

ETANOL E85+LPG

1000027

Etanol + LPG + elektrický pohon nie plug-in

ETANOL E85+LPG+HEV

1000028

Etanol + LPG + elektrický pohon plug-in

ETANOL E85+LPG+PHEV

1000029

Etanol + elektrický pohon plug-in

ETANOL E85+PHEV

1000030

Nafta

NAFTA

1000031

Nafta + CNG

NAFTA+CNG

1000032

Nafta + elektrický pohon nie plug-in

NAFTA+HEV

1000033

Nafta + LNG

NAFTA+LNG

1000034

Nafta + LPG

NAFTA+LPG

1000035

Nafta + elektrický pohon plug-in

NAFTA+PHEV

1000036

Nafta na báze parafínu

NAFTA XLT

1000038

LNG

LNG

1000039

Vodík

VODÍK H2

1000040 Bionafta BIONAFTA

 

Vysvetlivky:

BEV – označenie vozidla s elektrickým pohonom (Battery Electric Vehicle)

HEV – označenie hybridného elektrického vozidla, ktoré nie je plug-in (Hybrid Electric Vehicle)

PHEV – označenie plug-in hybridného elektrického vozidla (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) – batéria tohto vozidla môže byť nabíjaná pripojením na externý zdroj elektrickej energie

CNG – stlačený zemný plyn (Compressed Natural Gas)

LNG – skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas)

LPG – skvapalnený ropný plyn (Liquified Petroleum Gas)

Logika označenia paliva (poradie v kombinácii):

uhľovodíkové palivo + plynné uhľovodíkové palivo + elektrické zásobníky + iné palivo

 

Zástupcovia výrobcov a okresné úrady odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií používajú pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II od 1. 1. 2019 na označenie paliva označenie z vyššie uvedeného číselníka.