Skočiť na obsah

Úhrada správnych poplatkov

Správny poplatok, ktorý je potrebné uhradiť v konaní vedenom na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátnom dopravnom úrade, je možné uhradiť cez platobný systém eKolok a to nasledovne:

 

 • Prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku, umiestneného v budove ministerstva (vedľa podateľne).

  Poplatník po výbere požadovanej služby a úhrade v hotovosti (do 300,- eur) alebo platobnou kartou obdrží Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na konkrétnu službu.

  eKolok je možné použiť na poskytovanú službu do 30 dní odo dňa zakúpenia.

   

 • Prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.

  Poplatník po úhrade v hotovosti, platobnou alebo poštovou kartou obdrží od priehradkového zamestnanca Slovenskej pošty Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) v požadovanej hodnote, ktoré prikladá k podaniu. Takéto Potvrdenie je možné priložiť aj k podaniu, ktoré je zasielané poštou na orgán verejnej moci.

  eKolok zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty je možné použiť na ktoromkoľvek orgáne verejnej moci do 2 rokov odo dňa zakúpenia.

   

 • Prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay/APP Store.

  Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník na orgáne verejnej moci zobrazením QR kódu eKolku na displeji svojho mobilného telefónu.

  eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

   

 • Prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

  Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho/súdneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu.

  Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

  eKolok je možné použiť do 30 dní odo dňa zakúpenia.

  Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.

   

 • Prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý vystaví zamestnanec ministerstva v prípade, ak poplatník nevie realizovať kúpu prostredníctvom hore uvedených spôsobov.

  Platobný predpis/inštrukcia je dokument vo formáte A4, ktorý obsahuje informácie o poskytovanej službe/poplatku, jeho sume, ako aj
 QR/2D kód pre následnú úhradu, informácie pre úhradu prevodným príkazom a poštový poukaz.

  Platobný predpis si môže poplatník vytlačiť z pripraveného .pdf súboru aj zo svojej elektronickej schránky v prípade, ak si požiadal o elektronickú službu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk a môže ho uhradiť jedným z vyššie uvedených spôsobov, t. j. cez kiosk, mobilnú aplikáciu eKolok, webovú aplikáciu eKolok, na priehradke Slovenskej pošty, a. s. alebo bankovým prevodom.

   

  Podrobnejšie informácie o platobnom systéme eKolok nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.