Skočiť na obsah

Vystavovanie OE časť II – druh paliva pri vozidlách s SCR katalyzátorom a AdBlue

U vozidiel so vznetovým motorom, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používajú dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), tzv. močoviny, výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla pri vystavovaní osvedčenia o evidencii časť II uvedenie v položke č. 18 P.3 Druh paliva / zdroj energie nasledovné:

 

NM“ – u vozidiel, kedy je močovina dopĺňaná iba v rámci pravidelných servisných intervalov v servisnom pracovisku (väčšinou osobné a malé nákladné vozidlá), plniaci otvor nádrže s močovinou nie je voľne prístupný na vonkajšej časti karosérie vozidla

 

NM + MOČOVINA“ – u vozidiel, kedy je močovina dopĺňaná prevádzkovateľom vozidla podľa potreby (väčšinou ťažké nákladné vozidlá a autobusy), plniaci otvor nádrže s močovinou je na vonkajšej časti karosérie vozidla alebo v motorovom priestore a pod.