Skočiť na obsah

Withdrawn registration certificates - Odňaté registračné doklady

This website contains the lists of withdrawn registration certificates of individually imported vehicles to the Slovak Republic from Member States or from other Contracting State of the Agreement on European Economical Area and Swiss Confederation pursuant to Article 5 (2) of the Council Directive 1999/37/EC (on the registration documents).

Táto web-stránka obsahuje zoznamy odňatých registračných dokladov jednotlivo dovezených vozidiel do Slovenskej republiky z členských štátov a z iných zmluvných štátov podľa článku 5 ods. 2 smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokladoch.