Skočiť na obsah

Nová smernica Európskeho parlamentu a Rady o cestných technických kontrolách

V úradom vestníku Európskej únie bola zverejnená smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ (.pdf, 1,89 MB) z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES.

Uvedená smernica síce nadobudla účinnosť 20. mája 2014, ale členské štáty sú povinné prijať vlastné vnútroštátne predpisy do 20. mája 2017, pričom uplatňovať ich musia najneskôr od 20. mája 2018.