Skočiť na obsah

Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa § 83 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • okres Žilina rozhodnutie č. 23728/2021/SCDPK/49550 zo dňa 29. 4. 2021 udelené pre AUTOSERVIS DANIŠEK, s.r.o., so sídlom Rosina 981, 013 22 Rosina, IČO: 46 989 901, rozhodnutie doručené dňa 4.5.2021, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.5.2021,