Skočiť na obsah

Zverejnenie právoplatných rozhodnutí o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete podľa § 83 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • hlavné mesto Bratislava rozhodnutie č. 14428/2019/SCDPK/28324 zo dňa 1. 4. 2019 udelené AutoSystem s. r. o., so sídlom Hálova 3426/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 51 850 991, rozhodnutie doručené dňa 4.4.2019, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.4.2019,