Skočiť na obsah

Ukončenie predĺženia platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej

V súvislosti s ochorením COVID-19 bol prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z. v roku 2020 doplnený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) o nový § 170b, kde v odsekoch 4 a 5 bolo uvedené, že platnosť technickej kontroly pravidelnej a platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Vzhľadom na to, že toto predĺženie platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej už v súčasnosti nebolo opodstatnené, bola prijatá novela zákona č. 106/2018 Z. z. (prostredníctvom zákona č. 246/2022 Z. z.), ktorá toto predĺženie ukončuje dňom 31. 8. 2022.

Súčasné znenie § 170b ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z. z. platné od 1. 8. 2022 je nasledovné:

„(4) Platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje o tri mesiace.

(5) Platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje o tri mesiace.“

Uvedené znamená nasledovné:

  • Ak niekomu končí platnosť technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej do 31. 8. 2022, tak platnosť tejto kontroly je predĺžená o tri mesiace, najneskôr teda do 30. 11. 2022.
  • Ak platnosť technickej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly pravidelnej končí po 1. 9. 2022, tak platnosť tejto kontroly už nie je predĺžená.

Aj napriek predĺženiu platnosti týchto kontrol Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky odporúča všetkým prevádzkovateľom vozidiel absolvovať tieto kontroly v čase nepredĺženej platnosti tejto kontroly a neodkladať si to na neskôr, pretože prevádzkovateľ vozidla na podrobenie vozidla príslušnej kontrole môže zabudnúť. Preto všetkým prevádzkovateľom vozidiel aj odporúčame prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) nastaviť si pre svoje vozidlo notifikácie, ktorá prevádzkovateľa vozidla na blížiaci sa termín ukončenia platnosti danej kontroly upozorní. Takisto netreba zabúdať, že uvedené predĺženie platnosti technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej o tri mesiace platí iba na území Slovenskej republiky a neplatí v zahraničí.